Uzyskaj Stypendium

Jeśli sam organizujesz swój wyjazd

Nasze doświadczenie wskazuje, że organizacja wyjazdu na studia do USA jest procesem bardzo złożonym, szczególnie jeśli nałożą się na to surowe zasady jakimi rządzą sie stypendia przyznawane w związku z wynikami w sportach amatorskiego.
Niektórzy kandydaci decydują się na samo-organizację. Chociaż poniższy plan powinien pomóc w planowaniu tego procesu, zaznaczamy że jeśli poważnie myślisz o wyjeździe na stypendium sportowe do USA, sugerowalibyśmy konsultację ze specjalistą.
Porównaj swoje wyniki sportowe z rezultatami osiąganymi na mistrzostwach konferencji oraz akademickich mistrzostwach Stanów – dzięki temu będziesz w stanie oszacować w której dywizji oraz w której konferencji będziesz mieć największe szanse na stypendium.
Przeanalizuj raporty akademickie i określ swoje założenia względem kierunku studiów. Miej też na uwadze swoje priorytety między poziomem naukowym oraz poziomem sportowym.
Pomyśl też o lokalizacji szkoły – uniwersytety mogą się mieścić w wielkicj konglomeracjach (Nowy Jork, Los Angeles, Chicago) lub w małych miastach, na wschodnim i zachodnim wybrzeżu, w różnych klimatach pogodowych.
Skontaktuj się z trenerami! Poza wynikami sportowymi, trenerzy bardzo się liczą z wynikami akademickimi w szkole oraz na egzaminach, znajomością języka oraz entuzjazmem.
Zapisz się na egzaminy. SAT to amerykańska matura bez której nikt nie ma wstępu na uczelnię. Egzaminy TOEFL i IELTS to egzaminy językowe – trzeba zdać jeden z nich.
Zarejestruj się z NCAA Clearinghouse. Ta instytucja zadecyduje czy będziesz mógł startować w barwach jakiejkolwiek uczelni, biorąc pod uwagę Twoje wyniki szkolne, egzaminy oraz przede wszystkim status amatorski w uprawianym sporcie.
Negocjuj stypendium.
Złóż oficjalną aplikację na uczelnię. Sama aplikacja jest dość złożona, choć uniwersytety starają się bardzo wytłumaczyć wszystkie szczegóły krok po kroku.
Jeśli aplikacja będzie rozpatrzona pozytywnie, otrzymasz pakiet dodatkowych wymagań, które będzie trzeba spełnić w wyznaczonych terminach
Upewnij się, że wszystkie szczegóły względem kosztów pokrytych przez stypendium są jasno określone w umowie jaką podpiszesz z wydziałem sportu. Ten list (NLI = National Letter of Intent) jest dokumentem prawnym.
Po spełnieniu wymogów uniwersytetu i z podpisanym NLI, otrzymasz promesę I-20, która upoważni Cię do ubiegania się o wizę studencką w najbliższym konsulacie amerykańskim.
Zarejestruj się w programie studenckim Departamentu Imigracyjnego Stanów Zjednoczonych.
Umów się na spotkanie z konsulem i upewnij się, że na spotkaniu masz ze sobą wszystkie wymagane dokumenty.
Pozostaje tylko kupić korzystny lot do USA i studia rozpoczęte!

Jeśli chciałbyś skorzystać z naszej pomocy

Wszystkim zdecydowanym na wyjazd proponujemy kompleksową współpracę w celu realizacji wyjazdu.
Przeanalizujemy preferencje kandydata względem kierunku studiów, położenia geograficznego uczelni, poziomu naukowego i sportowego oraz dodatkowych upodobań kandydata
Pomożemy w analizie wyników sportowych i w ustaleniu możliwości stypendialnych wśród wszystkich uczelni obu dywizji sportowych.
W imieniu kandydata skontaktujemy się z trenerami i władzami uczelni w celu potwierdzenia wymogów akademickich, jak również oszacowania szans na maksymalne stypendium sportowe. Zawsze negocjujemy wysokość stypendium aby upewnić się, że koszty studiów nie przerosną naszych kandydatów.
Będziemy uważnie pilnować terminów egzaminacyjnych, aplikacji na uczelnię oraz elementów rejestracji z NCAA Clearinghouse
Pomożemy w tłumaczeniu wszelkich korespondencji, aplikacji oraz formularzy, upewniając się, że informacje zamieszczone przez kandydata we wszystkich korespondencjach nie będą miały negatywnych efektów w procesie stypendialnym.
Upewnimy się, że wszystkie szczegóły względem kosztów pokrytych przez stypendium są jasno określone w umowie podpisywanej z wydziałem sportu (NLI = National Letter of Intent).
Pomożemy zsynchronizować równoległe procesy aplikacjyjne na uczelni, wyniki rejestracji w NCAA Clearinghouse oraz proces wizowy.

Zapraszamy do wpółpracy!