Social Security Number (SSN):
Przed podjęciem pracy w USA konieczne jest wyrobienie SSN, który ma za zadanie monitorowanie osób w celach podatkowych. Aby uzyskać SSN należy stawić się w US Social Security Administration Office z paszportem i promesą I-20. Po złożeniu formularza powinniśmy otrzymać SSN pocztą w przeciągu 14 dni. Lokalizacje placówek wydających SSN można znaleźć na stronie:

 • www.socialsecurity.gov

  Typy i szczegóły zatrudnienia:
  Praca dla studentów międzynarodowych jest ograniczona przepisami wydanymi przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego (Department of Homeland Security) i jest możliwa tylko dla pełnoetatowych studentów którzy utrzymali swój status emigracyjny. Nie można pracować w USA bez wcześniejszego otrzymania zgody na zatrudnienie. Zarówno płatna jak i bezpłatna praca lub praktyki, uważane są przez Biuro Emigracyjne za formę zatrudnienia.

  Są trzy typy zatrudnienia dla studentów posiadających wizę F-1:

  • Zatrudnienie na terenie szkoły (on-campus)
   Po zarejestrowaniu się na zajęcia szkolne student ma prawo do ubiegania się o pracę na terenie kampusu uniwersyteckiego. Godziny pracy są ograniczone do 20h/tydzień podczas roku szkolnego i mogą być wydłużone do 40 godzin podczas wyznaczonych przez szkołę wakacji i świąt.
  • Zatrudnienie poza terenem szkoły (off-campus)
   Jest możliwe tylko dla studentów, którzy udowodnili przed Biurem Emigracyjnym trudną sytuację finansową wynikajacą z nieprzewidzianych okoliczności, np: śmierć członka rodziny, strata źródła dochodu przez jednego lub oboje rodziców.

   Żeby móc się ubiegać o ten rodzaj zatrudnienia trzeba spełnić nastepujące warunki:

   • Posiadać wizę F-1 od conajmniej 9 miesięcy
   • Być zarejestrowanym jako pełnoetatowy student podczas każdego semestru w USA
  • Praktyki (Practical Training) Ta forma zatrudnienia musi być związana z kierunkiem naszych studiów. Pełnoetatowi studenci posiadający wizę F-1 mogą się ubiegać o praktyki po skończeniu pierwszego roku studiów.
   • Curricular Practical Training (CPT): Musi być integralną częścią kierunku studiów. Mogą to być praktyki, staż albo oficjalne doświadczenie zawodowe. CPT musi być podjęte przed zakończeniem studiów i może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Jeżeli przekroczymy ten limit czasowy, wtedy nie jesteśmy zdolni do podjęcia praktyk OPT po skończeniu studiów.
   • Optional Practical Training (OPT): są to praktyki, które rownież muszą być związane z kierunkiem studiów. Można je podjąć podczas albo po ukończeniu studiów. Podobnie do CPT mogą one trwać maksymalnie 12 miesięcy. Więcej inforamcji na temat pracy w USA można uzyskać w Uniwersyteckim Biurze dla Studentów Międzynarodowych po przyjeździe na uczelnię.